Een holistische werkwijze voor het ontwerp van huis en interieur is zeer effectief omdat je kijkt naar effecten van het gehele plaatje. Als je tenminste kiest voor harmonie en welbevinden. Stapel je losse elementen zonder naar het geheel te kijken kan het alle kanten op gaan en heb je geen grip op het uiteindelijke resultaat.

Artikelen in wat is een holistische werkwijze

Een holistische werkwijze houdt in dat er bij de manier van werken gekeken wordt naar het geheel. Zodat alle onderdelen van bijvoorbeeld een ontwerp in verbinding met elkaar zijn en samen een geheel vormen. 

 Alles hangt samen met elkaar. Alle onderdelen tezamen hebben impact op je welbevinden. Zijn ze in harmonie dan ervaar je dat als prettig. Verander je iets dan verander je alles. Bij een opstapeling van losse elementen blijven het losse elementen en kan je onrust ervaren. 

 Door de losse onderdelen ondergeschikt te maken aan het uiteindelijke resultaat, versterken ze het uiteindelijke doel. Bij een holistisch ontwerp is dat verbinding met de omgeving en met jezelf.